Програмування на мові С#: All participants

Filters

ТЕМА 1. Середовище розробки Microsoft Visual Studio

ТЕМА 2. Об’єкти Напис (Label) і Кнопка(Button). Події та їх обробники

ТЕМА 3. Події Click, MouseEnter та MouseLeave. Зміна деяких властивостей об’єктів

ТЕМА 4. Змінні. Типи змінних. Оголошення змінних