МСБО 38 Нематеріальні активи - Офіційний переклад

Нажмите на ссылку http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/uk/2017/ias38.pdf, чтобы открыть ресурс.