Wpływ korporacji międzynarodowych na gospodarkę światową