Лекція 1. Введення в теорію множин

1. Сутність комп’ютерної дискретної математики.

2. Теорія множин.

3. Способи подання (представлення) множин.

4. Стандартизовані множини

5. Синтаксис.

6. Що таке рівність двох множин?

7. Операції над множинами.

Натисніть посилання КДМ_Лекція 1.pdf для перегляду файлу.