Розрахунок, конструювання та удосконалення обладнання галузі