ЗПІ-18-1м, ЗПІ-18-2м

Переддипломна практика

Збори з переддипломної практики студентів 2 курсу заочної форми навчання групи ЗПІ-18-1м, ЗПІ-18-2м відбудуться 24 вересня 2019 ро 15-00 в аудиторії 010

Термін проведення практики: 07.10.19р.-01.11.19р.

Договір про проведення практики 

ОБОВ'ЯЗКОВІ ДОКУМЕНТИ ТА ЗАВДАННЯ НА ПРАКТИКУ

По завершенню практики студент має преставити керівнику практики від ЖДТУ:

-         Заповнений щоденник практики (мають бути заповнені усі розділи щоденника).

-         Звіт з практики

Структура звіту з практики

Титульна сторінка ЗПІ-18-1,2м

Щоденник практики

 

    

Захист звітів з переддипломної практики студентів групи ЗПІ-18-1м, ЗПІ-18-2м відбудеться  

  16 листопада 2019 р. об 11-00 в аудиторії 108

Завідувач кафедри ІПЗ       І.І.Пулеко

Last modified: Wednesday, 13 November 2019, 4:07 PM