МІТ-3м

Переддипломна практика

Термін проведення практики: 

Договір про проведення практики 

ОБОВ'ЯЗКОВІ ДОКУМЕНТИ ТА ЗАВДАННЯ НА ПРАКТИКУ

По завершенню практики студент має преставити керівнику практики від ЖДТУ:

-         Заповнений щоденник практики (мають бути заповнені усі розділи щоденника).

-         Звіт з практики

 

 

Структура звіту з практики

Титульна сторінка

Щоденник практики

Приклад заповнення щоденника практики

Правила оформлення звітів з практики

 

Відомість студентів групи з захисту звітів з практики

Last modified: Tuesday, 24 September 2019, 10:40 AM