ПІ-59,60,61, ІПЗк-19-1, ЗІПЗк-19-1, ЗПІ-18, ЗПІ-18д

Назва практики: технологічна;

Термін проведення: 20.01.2020 - 31.01.2020

Завдання на практику:

Розробити багатосторінковий веб-сайт чи веб-додаток на обрану тематику, який включає виконання таких етапів:

a. Розробка дизайну

b. Верстка макету

c. Тестування

d. Розміщення в мережі Інтернет

Дотримуватись наступних вимог:

- Сайт без використання Bootstrap

- Мінімальна кількість сторінок 4

- Слайдер написаний власноруч

- Аудіо та відео файли

- Графічне оформлення елементів сайту за допомогою тіней, градієнтів та трансформації

- Розробити власний набір стилів для адаптивної розмітки (назвати grid.css або layout.css)

- Стилі, не пов'язані з сіткою, винести в окремий файл style.css

- Для елементів сітки використати flexbox

- Для генерації сітки використати препроцесор CSS

- Якщо розробляється односторінковий сайт, то повинно бути щонайменше 8 секцій

- Для односторінкових сайтів рекомендується наявність плавного скроллінгу, інформерів, scrollspy

- Обов'язково повинна бути форма з не менш як 4 різнотипними елементами та браузерною валідацією

- Обов'язково використати CSS анімації (або переходи, чи трансформації). При цьому не використовувати сторонніх бібліотек

- Шрифти не завантажувати. Якщо підключати, то лише з Google Fonts - Дотримуватись принципів дизайну та стильового оформлення

_______________________________________________________________________________________

Кожен студент обирає індивідуальну тему для розробки сайту.

На етапі розробки дизайну веб-сайту студенти повинні розробити прототип майбутнього веб-сайту. Передбачити наповнення контентом сторінок сайту. Розробити цілісний дизайн відповідно до сучасних трендів у дизайні веб-сторінок.

Етап верстки передбачає розробку макету засобами HTML та CSS. Використання шаблонів та CSS фреймворку Bootstrap заборонено.

Наступним етапом є тестування веб-сайту, результати якого студенти представляють у звіті з технологічної практики. Для перевірки проекту студенти надають робоче посилання на власний вебсайт розміщений у мережі Інтернет та доступ до репозиторію на GitLab з вихідними файлами проекту

Оформлення документації:

Електронні адреси викладачів:

Болотіна В.В.         kik_pvv@ztu.edu.ua

Вакалюк Т.А.         kik_vta@ztu.edu.ua

Чижмотря О.Г.     ch-o-g@ztu.edu.ua

Кузьменко О.В.  

Last modified: Tuesday, 23 June 2020, 1:46 PM