Вимоги до лабораторних робіт

Завдання до лабораторних робіт складені у відповідності до програми з курсу «Комп’ютерна дискретна математика» багатоступеневої підготовки фахівців і використовується під час здійснення навчального процесу зі студентами 2-курсу факультету інформаційно-комп'ютерних технологій ЖДТУ в межах вивчення курсу.

Метою лабораторного практикуму є закріплення теоретичних знань з дисципліни «Комп’ютерна дискретна математика» та набуття практичних умінь та навичок з моделювання об’єктів різного типу й виконання операцій над ними.

У вказівках наведені основні теоретичні відомості та формули, приклади розв’язування задач. Подано 30 варіантів лабораторних робіт, кожна з яких має практичні задачі за темами: множини, комбінаторика, графи, – що відповідає програмі з курсу комп’ютерної дискретної математики для спеціальностей факультету інформаційно-комп'ютерних технологій. Номер варіанту визначається за номером студента в журналі відвідування занять.

Наведено завдання для комп’ютерної реалізації задачі, що відповідає темі лабораторної роботи.

Особливості написання комп’ютерних програм. При виконанні цього завдання студент може використовувати «С»-подібну мову програмування JavaScript.

Інтерфейс програм може бути створений з використанням мови HTML. Взагалі студент вільний у виборі мови програмування. Робота над таким міні-проектом включає в обов’язковому порядку створення блок-схеми й складання електронного звіту. Остаточні результати блок-схеми, коду програми й тестового прикладу представляються студентом викладачеві в надрукованому виді.

При оформленні роботи в обов’язковому порядку у звіті повинні міститись:

1. тема роботи;

2. розв’язання завдання № 1;

3. постановка задачі із завдання № 2;

4. блок-схема програми;

5. код програми;

6. тестовий приклад, можливо з перевіркою деяких задач завдання № 1 за допомогою розробленої програми.

Обов’язковою умовою захисту лабораторної роботи є демонстрація роботи створеної програми викладачеві.

Тестування й налагодження програм може проводитись на платформі https://jsfiddle.net. Інструментарій для зображення блок-схем перебуває на сайті https://www.draw.io/.

Довідкові матеріали по JavaScript:

http://javascript.ru

https://learn.javascript.ru/

Також програму Notepad++ для створення програм мовою JavaScript можна скачати на офіційному сайті https://notepad-plus-plus.org/.__

Last modified: Monday, 8 October 2018, 3:32 PM