Тематика екзаменаційних питань

WINDOWS'95 ТА WINDOWS NT. СХОЖІСТЬ ТА ВІДМІННІСТЬ.


34. Загальні поняття Windows'95 та Windows NT.
35. Різниця між Windows'95 і Windows NT.


БАГАТОЗАДАЧНІЧТЬ.


36. Процеси та потоки.
37. Розподіл процесорного часу між потоками.
38. Работа с процесами і потоками в Win32API.


АРХІТЕКТУРА ПАМ'ЯТИ В WIN32API.


39. Адресний простір процесу.
40. Керування віртуальною пам'ятю. VMM.
41. Архітектура інтерфейсів (API) управління пам'ятю.
42. Работа програм з віртуальною пам'ятью.
43. Файли, що відображаються у пам'ять.
44. Купи.


ВІКНА.


45. Визначення вікна. Компоненти та параметри вікон.
46. Ієрархія вікон.
47. Стилі вікон.
48. Повідомлення та черги повідомлень.


ВЗАЄМОДІЯ ПРОЦЕСІВ.


49. Обмін даними між процесами.
50. Синхронізація потоків.


СТРУКТУРНА ОБРОБКА ВИКЛЮЧЕНЬ.


51. Загальний план обробки виключень.
52. Обробники завершення. Локальна та глобальна розкрутка.
53. Фільтры та обробники виключень.


СИСТЕМНИЙ РЕЄСТР.


54. Загальна структура системного реєстру.
55. Системний реєстр Windows'95.
56. Робота програм з системним реєстром.


РОБОТА З ФАЙЛАМИ В WIN32API.


57. Файлові структури.
58. Робота з томами та каталогами.
59. Синхронна робота з файлами.
60. Асинхронна робота з файлами.
61. Файлова структура NTFS.


БЕЗПЕКА.


62. Загальна модель безпеки у Microsoft Windows NT.

Остання зміна: вівторок 29 січня 2019 05:01