Екзаменаційні питання

ФАЙЛОВА СИСТЕМА MS-DOS 

1. Файлова система ms-dos. Спецiальнi файли. Драйвери зовнiшнiх пристроїв
2. Логiчна структура файлу
3. Директорiй та його структура
4. Таблиця розмiщення файлiв.
5. Фiзична структура диску
6. Master Boot Record
7. Засоби MS-DOS для доступу до файлiв. Iнформацiя системи про вiдкритi файли
8. Файли стандартного введення-виведення.
9. Читання - запис файлiв. Внутрiшня буферизацiя.
10. Захист файлiв.


ОБМIН IНФОРМАЦIЄЮ З ФАЙЛАМИ ЗАСОБАМИ TURBO C


11. Доступ до файлiв через потiк введення-виведення
12. Поняття потоку введення-виведення. Обробка помилок i визначення стану фай-лу.
13. Вiдкриття i закриття файлу
14. Потоки стандартного введення-виведення 
15. Префiксний доступ до файлiв
16. Функцiї префiксного вiдкриття та закриття файлiв
17. Функцiї префiксного файлового введення-виведення
18. Управлiння покажчиком запису-читання


КЕРУВАННЯ ФАЙЛАМИ, ДИРЕКТОРIЯМИ I НАКОПИЧУВАЧАМИ


19. Створення i знищення директорiя
20. Керування поточним накопичувачем i директорiєм
21. Читання вмiсту директорiя. Пошук файлiв
22. Видалення i перейменування файлiв. Створення резервних копiй файлiв
23. Визначення iснування файла або директорiя
24. Визначення й встановлення параметрiв файлу


КЕРУВАННЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ


25. Керування програмами в MS-DOS.
26. Системний виклик ЕХЕС
27. Префiкс сегменту програми
28. Засоби MS-DOS для завершення програм
29. Формат ЕХЕ файлу на диску та налагодження адрес для ЕХЕ та СОМ файлiв
30. Перетворення .EXE-файлiв в .COM-файли
31. Запуск програми через оболонку
32. Запуск програми на виконання без повернення в програму-предок.
33. Запуск програми на виконання з поверненням в програму-предок.


WINDOWS'95 ТА WINDOWS NT. СХОЖІСТЬ ТА ВІДМІННІСТЬ.


34. Загальні поняття Windows'95 та Windows NT.
35. Різниця між Windows'95 і Windows NT.


БАГАТОЗАДАЧНІЧТЬ.


36. Процеси та потоки.
37. Розподіл процесорного часу між потоками.
38. Работа с процесами і потоками в Win32API.


АРХІТЕКТУРА ПАМ'ЯТИ В WIN32API.


39. Адресний простір процесу.
40. Керування віртуальною пам'ятю. VMM.
41. Архітектура інтерфейсів (API) управління пам'ятю.
42. Работа програм з віртуальною пам'ятью.
43. Файли, що відображаються у пам'ять.
44. Купи.


ВІКНА.


45. Визначення вікна. Компоненти та параметри вікон.
46. Ієрархія вікон.
47. Стилі вікон.
48. Повідомлення та черги повідомлень.


ВЗАЄМОДІЯ ПРОЦЕСІВ.


49. Обмін даними між процесами.
50. Синхронізація потоків.


СТРУКТУРНА ОБРОБКА ВИКЛЮЧЕНЬ.


51. Загальний план обробки виключень.
52. Обробники завершення. Локальна та глобальна розкрутка.
53. Фільтры та обробники виключень.


СИСТЕМНИЙ РЕЄСТР.


54. Загальна структура системного реєстру.
55. Системний реєстр Windows'95.
56. Робота програм з системним реєстром.


РОБОТА З ФАЙЛАМИ В WIN32API.


57. Файлові структури.
58. Робота з томами та каталогами.
59. Синхронна робота з файлами.
60. Асинхронна робота з файлами.
61. Файлова структура NTFS.


БЕЗПЕКА.


62. Загальна модель безпеки у Microsoft Windows NT.

Остання зміна: Tuesday 24 February 2015 2:24 PM