ЗПІК-13м

Наукова практика

Термін проведення практики: 04.01.17 - 31.01.17

 

ОБОВ'ЯЗКОВІ ДОКУМЕНТИ ТА ЗАВДАННЯ НА ПРАКТИКУ

По завершенню практики студент має преставити керівнику практики від ЖДТУ:

-         Заповнений щоденник практики (мають бути заповнені усі розділи щоденника).

-         Звіт з практики

 

 

Структура звіту з практики

Титульна сторінка

Щоденник практики

Приклад заповнення щоденника практики

Правила оформлення звітів з практики

 

Відомість студентів групи з захисту звітів з практики

Last modified: Monday, 2 October 2017, 5:02 PM