ПІ-45м, ПІ-46м

Наукова практика

Термін проведення практики: 06.02.17 - 19.02.17

 

ОБОВ'ЯЗКОВІ ДОКУМЕНТИ ТА ЗАВДАННЯ НА ПРАКТИКУ

По завершенню практики студент має преставити керівнику практики від ЖДТУ:

Заповнений щоденник практики (мають бути заповнені усі розділи щоденника).

Звіт з практики

 

 

Титульна сторінка

Щоденник практики

Приклад заповнення щоденника практики

Правила оформлення звітів з практики

 

Завдання на практику та структура звіту

 

Захист звітів з практики відбудеться

 

Відомість студентів групи ПІ-45м з захисту звітів з практики

Відомість студентів групи ПІ-46м з захисту звітів з практики

Last modified: Monday, 2 October 2017, 5:02 PM