ПІ-47

Переддипломна практика

Термін проведення практики: 06.02.17 - 19.02.17

 

ОБОВ'ЯЗКОВІ ДОКУМЕНТИ ТА ЗАВДАННЯ НА ПРАКТИКУ

По завершенню практики студент має преставити керівнику практики від ЖДТУ:

-         Заповнений щоденник практики (мають бути заповнені усі розділи щоденника).

-         Звіт з практики

 

 

Структура звіту з переддипломної практики

  Титульна сторінка

  Щоденник практики

  Приклад заповнення щоденника практики

  Правила оформлення звітів з практики

 

  

Відомість студентів групи з захисту звітів з практики

Last modified: Monday, 2 October 2017, 4:58 PM