ПІК-14

Навчально-технологічна

Термін проведення практики: 23.01.17 - 05.02.17

 

ОБОВ'ЯЗКОВІ ДОКУМЕНТИ ТА ЗАВДАННЯ НА ПРАКТИКУ

По завершенню практики студент має преставити керівнику практики від ЖДТУ:

-         Заповнений щоденник практики (мають бути заповнені усі розділи щоденника).

-         Звіт з практики

 

 

Структура звіту з практики

Титульна сторінка

Щоденник практики

Правила оформлення звітів з практики

 

Завдання на практику

 

Захист звітів з практики відбудеться

 

Відомість студентів групи з захисту звітів з практики

Last modified: Thursday, 2 March 2017, 3:22 PM