ПІ-49

Виробнича практика

Термін проведення практики: 06.02.17 - 19.02.17

 

ОБОВ'ЯЗКОВІ ДОКУМЕНТИ ТА ЗАВДАННЯ НА ПРАКТИКУ

По завершенню практики студент має преставити керівнику практики від ЖДТУ:

-         Заповнений щоденник практики (мають бути заповнені усі розділи щоденника).

-         Звіт з практики

 

 Структура звіту з практики

  Титульна сторінка

  Щоденник практики

  Приклад заповнення щоденника практики

  Правила оформлення звітів з практики

 

Відомість студентів групи з захисту звітів з практики

Остання зміна: Monday 23 January 2017 12:43 PM