ПІ-51, ПІ-52

Технологічна практика

Термін проведення практики: 23.01.17 - 05.02.17

 

ОБОВ'ЯЗКОВІ ДОКУМЕНТИ ТА ЗАВДАННЯ НА ПРАКТИКУ

По завершенню практики студент має преставити керівнику практики від ЖДТУ:

-         Заповнений щоденник практики (мають бути заповнені усі розділи щоденника).

-         Звіт з практики

 

 

Структура звіту з практики

Титульна сторінка

Щоденник практики для груп ПІ-51,52

Приклад заповнення щоденника практики

 

Завдання на практику:

24.01.2017 - Глава 1, глава 2: http://metanit.com/sharp/mvc5/

 

Захист звітів з практики відбудеться

 

Відомість студентів групи з захисту звітів з практики ПІ-51

Відомість студентів групи з захисту звітів з практики ПІ-52

Last modified: Thursday, 2 March 2017, 3:26 PM