ПІ-53, ПІ-54, ПІ-55, КІ-2

Навчальна практика 

Термін проведення практики: 23.01.17 - 05.02.17

Розклад проходження практики:

ПРИКЛАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ

Приклад роботи зі структурами

Пошук найдовшого слова

Сортування масиву рядків

Приклад роботи з текстовими файлами

Теорія по роботі з файлами

 

ОБОВ'ЯЗКОВІ ДОКУМЕНТИ ТА ЗАВДАННЯ НА ПРАКТИКУ

По завершенню практики студент має преставити керівнику практики від ЖДТУ:

-         Заповнений щоденник практики (мають бути заповнені усі розділи щоденника).

-         Звіт з практики

 

 

Структура звіту з практики

Титульна сторінка для груп ПІ

Щоденник практики для груп ПІ

Титульна сторінка для групи КІ

Щоденник практики для груп КІ

Правила оформлення звітів з практики

 

Завдання на практику

 

Захист звітів з практики відбудеться

 

Відомість студентів групи з захисту звітів з практики ПІ-53

Відомість студентів групи з захисту звітів з практики ПІ-54

Відомість студентів групи з захисту звітів з практики ПІ-55

Last modified: Wednesday, 1 February 2017, 2:09 PM