Олімпіадна сторінка – особливості введення та виведення даних

   В розділах «Олімпіадна сторінка» ми будемо розглядати деякі приклади розв’язування задач з олімпіадного (спортивного) програмування. Як правило, олімпіада з програмування проводиться з використанням спеціальних систем on-line перевірки розв’язків. Однією з таких систем є Інтернет-портал E-Olymp (www.e-olymp.com). На цьому сайті можна тренуватися розв’язувати задачі з програмування, брати участь в різноманітних змаганнях, готуватися до олімпіади з програмування. Перед початком роботи з E-Olymp потрібно зареєструватися та ознайомитися з правилами on-line перевірки.

   Задача №1 - Проста задача? - https://www.e-olymp.com/uk/problems/1

Програма зчитує двоцифрове число і виводить через пропуск кожну цифру окремо.

Вхідні дані: Натуральне число на проміжку від 10 до 99 включно.

Вихідні дані: Спочатку першу цифру числа і через пропуск другу.

Вхідні дані #1: 23

Вихідні дані #1: 2 3

 

   Розв’язок:

static void Main(string[] args)
    {
      byte x = byte.Parse(Console.ReadLine());
      int a = x / 10;
      int b = x % 10;
      Console.WriteLine(a + " " + b);
    }

   Задача №7336 – Пиріжки - https://www.e-olymp.com/uk/problems/7336 Пиріжок у шкільній їдальні коштує a гривень та b копійок. Знайдіть скільки гривень та копійок заплатить Петрик за n пиріжків. Вхідні дані: Три натуральних числа a, b, n (0 ≤ a,b, n ≤ 100). Вихідні дані: Через пропуск два числа: вартість покупки у гривнях та копійках. Вхідні дані: 1 25 2 Вихідні дані: 2 50 Розв’язок:

static void Main(string[] args)
    {
      string[] s = Console.ReadLine().Split(' ');
      byte a = byte.Parse(s[0]);
      byte b = byte.Parse(s[1]);
      byte n = byte.Parse(s[2]);
      int cost = (a * 100 + b) * n;
      int grn = cost / 100;
      int kop = cost % 100;
      Console.WriteLine(grn + " " + kop);
    }

В даній задачі вхідні дані (три числа) вводяться в один рядок через пробіл. Зчитати такі вхідні дані звичним способом не вдасться. Тому спочатку потрібно введений рядок поділити на частини (підрядки), вказавши розділювач ’пробіл ’ – утвориться множина (послідовність) текстових величин s[0], s[1], s[2] (нумерація таких підрядків починається з 0). Потім кожен із підрядків потрібно конвертувати в число і записати у відповідні змінні.

Last modified: Wednesday, 4 January 2017, 6:56 PM