Консольна сторінка – введення та виведення даних

Особливості зчитування вхідних даних та виведення результатів в консольних додатках розглянемо на прикладі задачі №5. Відома сторона квадрата (ціле число, не більше 100). Скласти програму для знаходження його периметра та площі (lesson_4, проект task_5_Console).

Проаналізуємо наступний програмний код:

static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Введiть сторону квадрата: ");
      byte Side = byte.Parse(Console.ReadLine());
      int p = 4 * Side;
      int s = Side * Side;
      Console.WriteLine("Периметр квадрата = " + p);
      Console.WriteLine("Площа квадрата = " + s);
      Console.ReadLine();
    }

Перший рядок: виводиться повідомлення – запрошення ввести сторону квадрату. Команда Write не переводить курсор на новий рядок – користувач буде вводити число в тому ж рядку.

Другий рядок виконується з кінця в такій послідовності: зчитується введений рядок, перетворюється в ціле число і присвоюється оголошеній змінній Side.

Рядки 3, 4 – оголошення змінних p і s та обчислення їх значень за формулами.

В двох наступних рядках виводяться текстові повідомлення (пояснення до відповідей) та результати обчислень.

Останній рядок затримує закриття консольного вікна до натиснення будь-якої клавіші.

Зразок виконання програми зображено на рис. 4.7.

рис4.7
Рис. 4.7

Розглянемо задачу №6 (lesson_4, проект task_6_Console). Відомо два цілих числа, які за модулем не перевищують 1000. Потрібно написати програму, яка знаходить їх середнє арифметичне. Нижче наведено програмний код для розв’язання даної задачі та зразок виконання проекту (рис. 4.8).

static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Введіть перше число: ");
      int a = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.Write("Введіть друге число: ");
      int b = int.Parse(Console.ReadLine());
      double x = (a + b) / 2.0;
      Console.WriteLine("Середнє арифметичне = " + x);
      Console.ReadLine();
    }
рис4.8
Рис. 4.8

Последнее изменение: Среда, 4 января 2017, 18:12