Розв’язування задач на проведення елементарних обчислень

Перейдемо до практики. Напишемо програму (задача №1) для знаходження периметра і площі квадрату, якщо відомо його сторону (ціле число, не більше 100).

Створимо нове рішення lesson_4, проект task_1.

В переважній більшості програм на обчислення можна виділити три етапи:

  1. зчитування вхідних даних;
  2. проведення обчислень;
  3. виведення результатів.

Для реалізації першого етапу потрібно передбачити елемент програми, в який користувач зможе ввести число (сторону квадрату). Таким елементом в Visual C# є текстове поле TextBox. Розглянемо деякі властивості елемента TextBox.

Остання зміна: понеділок 26 грудня 2016 23:23