Оголошення змінної. Ініціалізація змінної. Оператор присвоювання

Перед першим використанням змінну потрібно оголосити — вказати її ім’я та тип, до якого вона належить. Спроба використати змінну, яка не була оголошена, призведе до помилки компіляції.

Приклади оголошення змінних:

byte a;

int s, t;

double v;

Надання змінній початкового значення називається ініціалізацією. Оголошення змінної та її ініціалізацію можна об’єднувати в один запис, наприклад:

byte a=7;

int s=130, t=2;

Знак “=” в мові C# називають оператором присвоювання. В загальному, операція присвоювання має такий вигляд:

ім’я змінної = значення або вираз;

Якщо справа від знаку “=” записано вираз, то він спочатку обчислюється, а потім результат присвоюється змінній, ім’я якої записано ліворуч.

Остання зміна: понеділок 26 грудня 2016 23:21