Арифметичні операції

Оператор

Опис

Приклади

+

Додавання

2 + 3 = 5; 3.6 + 7.3 = 10.9

-

Віднімання

7 - 9 = -1; 6 - 1.25 = 4.75

*

Множення

7 * 2 = 14;

/

Ділення

5 / 2 = 2; 15 / 4 = 3

5.0 / 2 = 2.5; 15 / 4.0 = 3.75

%

Остача від ділення

5 % 2 = 1; 27 % 4 = 3; 8 % 4 = 0

++

Інкремент (збільшення значення змінної на 1)

x++

--

Декремент (зменшення значення змінної на 1)

a--

Примітка 1. Якщо ділене і дільник є цілими числами, то результатом операції ділення буде лише ціла частина частки.

Примітка 2. Знак множення ставиться обов’язково.

Last modified: Monday, 26 December 2016, 11:19 PM