Імена змінних

В математиці ми звикли позначати змінні однією латинською літерою, наприклад: x, y, a, b, c. При написанні великих програм може знадобитися значна кількість змінних, і, позначаючи їх одною літерою, буде важко пам’ятати, що позначає та чи інша змінна. Тому в програмуванні прийнято називати змінні словами або навіть словосполученнями, що полегшує розуміння програмного коду. Наприклад, якщо в задачі потрібно визначити швидкість руху велосипеда та автомобіля, то доречно буде дати змінним імена SpeedBike та SpeedCar відповідно.

При виборі імен для змінних потрібно дотримуватися вимог мови С#:

  • можна використовувати англійські літери, цифри та знак “_”;
  • ім’я не може починатися з цифри;
  • мова C# чутлива до регістру (наприклад, змінні sidea та sideA – це дві різні змінні).
Last modified: Monday, 26 December 2016, 11:18 PM