Змінні. Типи змінних. Оголошення змінних

В математиці ми звикли до того, що значенням змінної завжди є деяке число: ціле, дробове, від’ємне чи додатне. Під час написання програм часто потрібно обробляти не лише числові дані, а й інші, наприклад, текстові. Скажімо, програма для продажу квитків на потяг повинна працювати з числовими величинами: вартістю квитка, часом відправлення, номером потягу, вагону, місця. Але, разом з тим, потрібно опрацьовувати і текстові величини: місце відправлення, призначення. Отже, в програмуванні, поруч із звичними виразами x=5 або y=7,2 існують вирази a=”Житомир” або b=”Львів”.

Числові величини, на відміну від текстових, можна віднімати, множити чи ділити. В свою чергу, в текстових величинах можна здійснювати пошук чи заміну символів.

 

Змінна — це величина, значення якої може змінюватися в процесі виконання програми. В мові програмування C# існує поняття типу змінної. Тип змінної вказує:

  • які значення в неї можна записувати;
  • які операції над нею можна виконувати.
Last modified: Monday, 26 December 2016, 11:12 PM