Події Click, MouseEnter та MouseLeave. Зміна деяких властивостей об’єктів

В реалізації завдання Lesson_2/Task_1 потрібно було написати метод для опрацювання події «клік на кнопці» - подія Click. Після подвійного кліку на кнопці button1 в Конструкторі форм або подвійного кліку напроти події Click на вкладці События панелі Свойства (рис.19) було автоматично згенеровано шаблон для обробнику даної події – метод button1_Click. В даному методі потрібно було написати команду для зміни властивості об’єкта Напис – його потрібно було зробити видимим. Приклад реалізації методу button1_Click:

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      label1.Visible = true;
    }

Які ще події може створити користувач при допомозі миші? Наприклад, MouseEnter (курсор миші наведено на об’єкт) або MouseLeave (курсор миші залишив об’єкт) (рис.1).

рис1
Рис. 1

Нагадаємо, що для зміни властивостей об’єкта використовують команду такого виду:

ім’я об’єкта.Властивість об’єкта = значення властивості;

Наведемо деякі приклади зміни властивостей об’єкта:

button1.BackColor = Color.Aqua; - зміна кольору фону кнопки;

label1.Font = new Font ("Tahoma", 16, FontStyle.Bold); - визначення параметрів шрифта: гарнітура шрифту, розмір, накреслення (Bold - жирний, Italic - курсив, Regular - звичайний, Strikeout - закреслений, Underline - підкреслений);

pictureBox1.Size = new Size (140, 140); - встановлення розміру зображення.

Last modified: Saturday, 24 December 2016, 1:20 AM