Події та їх обробники

Кожен об’єкт, окрім властивостей, має набір подій, які можуть з ним статися. Так, наприклад, користувач під час роботи з програмою може натиснути кнопку, підвести курсор миші до напису, вибрати один з елементів списку, ввести в текстове поле деяку інформацію тощо – все це події. Завдання програміста – написати обробники для подій, що потрібні для розв’язання поставленої задачі; керувати подіями шляхом написання програмного коду для обробки таких подій.

рис. 1

Рис. 1

Отже, програму можна розглядати  як набір подій та обробників цих подій. Програмний код, який обробляє ту чи іншу подію об’єкта, називають методом цього об’єкта.

Для того, щоб написати програмний код для обробки деякої події об’єкта (метод), потрібно в Конструкторі форми виділити потрібний об’єкт, перейти на вкладку События, знайти потрібну подію та двічі клікнути в пустій клітинці навпроти.

Після виконаних даних дій відкриється вкладка з програмним кодом Form1.cs, де автоматично створено метод – обробник даної події. При цьому курсор знаходиться між фігурними дужками { }, що вказують на початок і кінець програмного коду, який описує даний метод.

Найпростішим прикладом обробника події є зміна властивості деякого об’єкта. В загальному вигляді дану дію можна описати так:

ім’я об’єкта.Властивість об’єкта = значення властивості;

рис. 2

Рис. 2

Наприклад: label1.Text=”ok”; - даний командний рядок запише в об’єкт Напис слово ”ok”.

Мова програмування C# чутлива до регістру. В зв’язку з цим, імена об’єктів потрібно записувати згідно їх назви в панелі Свойства (наприклад, textBox1), назви властивостей – з великої літери.

Середовище Visual Studio має потужну інтелектуальну систему допомоги введення і редагування програмного коду. Під час введення коду автоматично з’являється випадаючий список з варіантами підстановки – залишається вибрати потрібний варіант і натиснути [Enter]. Використання цієї системи, по перше, прискорює введення програмного коду, по друге, дозволяє уникати синтаксичних помилок в коді. Також, введений код, автоматично перевіряється на помилки – хвилясте червоне підкреслення означає наявність помилки. Підвівши курсор миші до такої лінії можна переглянути опис даної помилки.

Last modified: Monday, 28 November 2016, 9:42 PM