Об’єкт Напис (Label) та Кнопка (Button)

Для відображення на формі текстової інформації, яку не можна змінювати (лише для читання) використовується об’єкт Напис (Label). Кожен об’єкт, як і сама форма, має набір властивостей. Основні властивості Напису відображені у таблиці 1.

Властивість Пояснення
Text Текст напису
Size - Width - Height Розмір компонента (ширина; висота)
BackColor Колір фону напису*
BorderStyle Тип рамки навколо напису
Font Параметри шрифту напису (гарнітура шрифту, накреслення, розмір)
ForeColor Колір напису
Visible Видимість напису:

- True – напис видимий;

- False – напис невидимий

AutoSize Автоматичне визначення розміру компоненту:

- True – розмір компонента залежить від розміру тексту в ньому;

- False – розмір компонента можна встановити у властивості Size

TextAlign Вирівнювання тексту в компоненті.

Дана властивість працює, якщо значення властивості AutoSize=False

табл. 1

*При виборі кольору на вкладці Интернет можна вибрати пункт Transparent – прозорий фон.

Невід’ємною частиною інтерфейсу користувача є об’єкт Кнопка (Button).
Розглянемо деякі властивості даного об’єкту:

Властивість Пояснення
Text Текст в кнопці
TextAlign Вирівнювання тексту в кнопці
Size - Width - Height Розмір кнопки
BackColor Колір фону
BackgroundImage Фоновий малюнок кнопки
BackgroundImageLayout Спосіб відображення фонового малюнку:

- Zoom (зображення приймає розміри кнопки, зберігаючи пропорції);

- Stretch (зображення заповнює всю кнопку, при цьому пропорції не зберігаються)

Image Зображення в кнопці
ImageAlign Розташування зображення в кнопці
Font Параметри шрифту напису (гарнітура шрифту, накреслення, розмір)
ForeColor Колір тексту
Enabled Блокування кнопки:

- True – кнопка незаблокована (активна);

- False – кнопка заблокована (неактивна)

Cursor Вигляд курсору при наведенні на кнопку

табл. 2

рис. 1

Рис. 1

Об’єкти на формі можна копіювати – при цьому копіюється як сам об’єкт, так і його властивості. У випадаючому списку панелі Свойства можна переглянути імена всіх об’єктів, використаних в проекті, а також виділити потрібний з них (рис. 1).

Остання зміна: понеділок 28 листопада 2016 21:34