Лабораторні роботи

5. Лабораторна робота №5

Динамічно зв'язувані бібліотеки.

Мета: Вивчення роботи з DLL.

1. Написати програмний продукт, який буде мати об'єктно-орієнтовану архітектуру. Обов'язкове створення та реалізація двох класів. Перший - інтерфейс, другий - обчислення.

2. Кожен клас має розташовуватися в окремій DLL.

3. DLL яка реалізує інтерфейс має завантажуватися разом з основною програмою.

4. DLL яка реалізує обчислення має завантажуватися пізніше, вже під час роботи програмного продукту, за вимогою користувача. А також після використання відвантажуватися з пам'яті. Перед завантаженням необхідно перевірити чи є вже бібліотека у пам'яті.

5. Підключити та використати будь які функції для прикладу, будь яку не власну бібліотеку.

6. При реалізації класу обчислень, використати алгоритм повного перебору, або сортування qsort, та використати породження багатьох потоків. Вивчити поведінку системи при граничному використанні пам'яті та породжених потоків. Показати графіки використання ресурсів. Проаналізувати залежності в них.