Лабораторні роботи

4. Лабораторна робота №4

Системний реєстр

Мета: Вивчити призначення та методи роботи з системним реєстром Windows.

Завдання.

1. Вивчити призначення та структуру системного реєстру.

2. Вивчити призначення та методи роботи з утилітою RegEdit.

3. Знайти відповідні розділи реєстру в яких є інформація про програми та служби які завантажуються автоматично.

4. Програмно, вивести список усіх програм та служб які завантажуються автоматично для усіх користувачів та поточного користувача.

5. Додати програмно до автозавантаження програм для поточного користувача завантаження програми WinWord або іншої.

6. Вивести список повторно, та показали що зареєстрована програма є у списку.

7. Вивести список усіх завдань, які зареєстровані у планувальнику задач системи. Інформації отримати з відповідного розділу реєстру, як для усіх користувачів так і для поточного користувача.

8. Зробити програмно копію будь якого розділу реєстру у файл відповідного формату .reg

9. За допомогою текстового редактора створити REG файл, за допомогою якого в реєстр у відповідний розділ буде внесено інформацію про асоціацію відкриття файлів .ttt програмою notepad.

10. Описати усі виконані дії у звіті.