Лабораторні роботи WinApi

Лабораторна робота №4

 "KeyLock"

Завдання:

1. Вивчити матеріал викладений у файлі допомоги (Опис роботи з клавіатурою, архів lab4.zip)

2. Створити програму, яка друкує в вікно інформацію про натискання клавіш на клавіатурі в подібну таблицю:

Massege Key Char Repeat Scan Ext Alt Prev Tran

За основу (скелет програми) можна використати програму з лабораторної роботи №3. 

Приклад роботи програми показано нижче на малюнку. Приклад готової програми в архіві матеріалу до лабораторної роботи (Програма keylock.exe).

Приклад програми до лаб. роботи №5

Контрольні питання:

  1. Які повідомлення від клавіатури ви знаєте?
  2. Що таке scancode клавіші?
  3. Як реєструються натискання комбінацій клавіш?
  4. Що таке системні клавіші?
  5. Як визначити факт утримування клавіші? Факт відпускання клавіші?