Формування теоретичних знань з класифікації ігор

Мета “Створити схему, яка представляє різні види ігор”