Лабораторна робота №1: індивідуальні завдання

Шановні студенти!

Згідно зі своїм варіантом виконайте усі завдання лабораторної роботи №1 (див. прикріплений файл "КДМ_завдання_лаб.р. 1.pdf").

Звіт  з лабораторної роботи №1 оформіть згідно вимог (див. вступ).

Після здачі лабораторної роботи №1 викладачеві - файл (з е-звітом) обов'язково прикріпіть як результат виконання поточної лабораторної роботи.

Бажаю успіхів!