Практичне завдання

Відомо сторони прямокутника (цілі числа не більші за 1000). Скласти програму для обчислення периметра та площі прямокутника (lesson_4, проект task_3). Орієнтовний інтерфейс програми зображено на Рис 4.5.

рис4.5
Рис. 4.5

Задача №4. Відомо координати кінців відрізка (цілі числа). Скласти програму для знаходження координат його середини (lesson_4, проект task_4) (рис. 4.6).

рис4.5
Рис. 4.6