Тематический план

 • Тема 1

  ПРОЄКТ ОПП

  Зауваження та рекомендації щодо освітньо-професійної програми Ви можете надіслати на електронну адресу гаранту програми - 

  Загурській-Антонюк Вікторії Францівні, доктору наук з державного управління, доценту, завідувачу кафедри міжнародних відносин і політичного менеджменту: kgn_zvf@ztu.edu.ua

 • Тема 2

  МЕТА ТА ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

 • Тема 3

  КОМПЕТЕНТНОСТІ

 • Тема 4

  ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

 • Тема 6

  РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 • Тема 7

  ПРОГРАМИ ПРАКТИК