Topic outline

 • Тема 1 Вступ до міжнародних стандартів фінансової звітності

  Питання, що розглядаються:

  1. Фінансова звітність в умовах глобального ринку

  2. Моделі обліку - основні відмінності

  3. Характеристика органу, що займається розробкою МСФЗ

  4. Особливості застосування МСФЗ країнами-членами Євросоюзу

  5. Порядок використання МСФЗ українськими суб'єктами господарювання

  • Тема 5 Звіт про рух грошових коштів

  • Тема 6 Розкриття у фінансовій звітності інформації про запаси

  • This topic
  • Topic 8

   • Topic 9

    • Topic 10

     • Topic 11

     • ТЕМА 12. Міжнародні стандарти аудиту: сутність, структура та призначення

      1. Міжнародна федерація бухгалтерів: статус, мета діяльності, структура, повноваження

      2. Міжнародні стандарти контролю якості.

      3. Міжнародна концептуальна основа завдань з надання впевненості.

      4. Міжнародні стандарти аудиту: групи стандартів та їх призначення

      5. Кодекс етики професійних бухгалтерів.

      • ТЕМА 13. Міжнародні стандарти, що регулюють загальні принципи аудиту, його планування та документальне забезпечення

       1. Загальні цілі аудитора та узгодження умов із завдання (МСА 200, МСА 210)

       2. Розуміння середовища функціонування підприємства та планування аудиту (МСА 300, МСА 315, МСА 320, МСА 330, МСА 530)

       3. Документування процесу аудиту та розгляд законодавчих актів (МСА 230, МСА 250)

       • ТЕМА 14. Міжнародні стандарти, що регулюють процедури отримання аудиторських доказів

        1. Поняття та процедури отримання аудиторських доказів (МСА 500, МСА 501, МСА 510).

        2. Процедури отримання доказів із сторонніх джерел (МСА 505, МСА 580, МСА 610, МСА 620)

        3. Застосування аналітичного інструментарію під час аудиту та оцінки викривлень (МСА 450, МСА 520).

        4. Аудиторські процедури щодо окремих питань діяльності підприємства (МСА 540, МСА 550, МСА 560, МСА 570).

        • ТЕМА 15. Міжнародні стандарти, що регулюють висловлення аудиторської думки, звітність аудитора та повідомлення іншої інформації

         1. Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності (МСА 700, МСА 701)

         2. Модифікація аудиторської думки та розкриття її причин (МСА 705, МСА 706, МСА 710)

         3. Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність (МСА 720)

         4. Повідомлення суттєвої інформації з питань аудиту та викривлень, відповідальність аудитора (МСА 240, МСА 260, МСА 265)

         • ТЕМА 16. Міжнародні стандарти щодо інших завдань з надання впевненості та надання супутніх послуг

          1. Міжнародна концептуальна основа завдань з надання впевненості

          2. Завдання з огляду фінансової звітності та проміжної фінансової інформації (МСЗО 2400, МСЗО 2410)

          3. Інші завдання з надання впевненості (МСЗНВ 3000, МСЗНВ 3400, МССП 4400, МССП 4410)

          • ТЕМА 17. Міжнародні стандарти контролю якості

           1. Міжнародні стандарти контролю якості: сфера застосування, статус

           2. Елементи системи контролю якості

           3. Етичні вимоги та людські ресурси.

           4. Виконання завдань та моніторинг контролю якості.

           5. Документація системи контролю якості.