Структура за темами

 • Загальне

 • Робоча програма

  Робоча програма і картка дисципліни

  • Лекції

   Лекційний матеріал для денної та заочної форми навчання

   • Лабораторні роботи

    Завдання для лабораторних робіт для студентів денної та заочної форми навчання

    • Завдання для самостійної роботи

     • Методичні рекомендації