ПРоектування та розробка графічних інтерфейсів, робота з графіокю на прикладі сучасних графічних програмних пакетів