1 семестр 2022-2023 н.р.

№ з/п

 

Назви навчальних дисциплін

Кількість кредитів ЄКТС

Кількість годин

Форма контролю

1.

ОК1

Іноземна мова

3

90

Залік

2.

ОК2

Історія України та українська культура

4

120

Екзамен

3.

ОК3

Українська мова та академічне письмо

3

90

Екзамен

4.

ОК7

Цивільна безпека та охорона праці

3

90

Залік

5.

ОК8

Основи економічних знань

4

120

Екзамен

6.

ОК9

Основи публічного управління

3

90

Залік

7.

ОК13

Інформатика

4

120

Екзамен

8.

ОК15

Соціальна політика

3

90

Залік

9.

ОК14

Фізичне виховання

3

90

Залік

2 семестр 2022-2023 н.р.

№ з/п

 

Назви навчальних дисциплін

Кількість кредитів ЄКТС

Кількість годин

Форма контролю

1.

ОК1

Іноземна мова

3

90

Залік

2.

ОК15

Соціальна політика

3

90

Екзамен

3.

ОК16

Людський розвиток

3

90

Залік

4.

ОК10

Етика та іміджмейкінг

3

90

Залік

5.

ОК12

Особиста безпека

3

90

Залік

6.

ОК17

Правознавство

4

120

Екзамен

7.

ОК16

Державна служба

4

120

Екзамен

8.

ОК17

ДРЕ та економічна політика

4

120

Екзамен

9.

ОК14

Фізичне виховання

0

0

Залік