1 семестр 2022-2023 н.р.

№ з/п

 

Назви навчальних дисциплін

Кількість кредитів ЄКТС

Кількість годин

Форма контролю

1.

ОК1

Іноземна мова

3

90

Залік

2.

ОК4

Філософія

3

90

Екзамен

3.

ОК20

Labour market та політика зайнятості

3

90

Екзамен

4.

ОК21

Право соціального забезпечення

3

90

Екзамен

5.

ОК22

Інститути соціального забезпечення

3

90

Екзамен

6.

ОК23

Соціальне страхування

3

90

Залік

7.

ВК2.1

Пропаганда та маніпуляції

5

150

Залік

8.

ВК2.2

Соціальні стандарти держав Європейського Союзу

5

150

Залік

9.

 

Фізичне виховання

0

0

Залік

2 семестр 2022-2023 н.р.

№ з/п

 

Назви навчальних дисциплін

Кількість кредитів ЄКТС

Кількість годин

Форма контролю

1.

ОК1

Іноземна мова

3

90

Залік

2.

ОК5

Політологія

3

90

Екзамен

3.

ОК6

Соціологія

3

90

Залік

4.

ОК24

Спеціалізовані служби надання соціальної допомоги та соціальних послуг

4

120

Екзамен

5.

ОК25

HR-менеджмент в соціальному забезпеченні

3

90

Екзамен

6.

ОК27

Демографія

3

90

Екзамен

7.

ВК2.3

Запобігання та протидія проявам насильства

5

150

Залік

8.

ВК2.4

Правове забезпечення професійної діяльності

5

150

Залік

9.

 

Фізичне виховання

0

0

Залік