1 семестр 2022-2023 н.р.

№ з/п

 

Назви навчальних дисциплін

Кількість кредитів ЄКТС

Кількість годин

Форма контролю

1.

ВК2.1/ ВК2.2/ ВК2.3

Врегулювання конфліктів

4

120

Екзамен

2.

ВК2.1/ ВК2.2/ ВК2.3

Пропаганда та маніпуляції

5

150

Екзамен

3.

ВК2.1/ ВК2.2/ ВК2.3

Права та обов'язки водія та їх захист

5

150

Екзамен

4.

ОК1

Іноземна мова

3

90

Залік

5.

ВК1.Х

Дисципліна №1

3

90

Залік

6.

ВК2.Х

Дисципліна №2

3

90

Залік

7.

ОК25

Державне регулювання зайнятості

3

90

Екзамен

8.

ОК26

Інформаційні системи і технології за фаховим спрямуванням

3

90

Екзамен

9.

ОК27

Демографія

3

90

Екзамен

10.

ОК28

Соціальна та демографічна статистика

3

90

Екзамен

11.

ВК6.1/

ВК6.2

Маркетинг соціальної сфери

10

300

Залік

2 семестр 2022-2023 н.р.

№ з/п

 

Назви навчальних дисциплін

Кількість кредитів ЄКТС

Кількість годин

Форма контролю

1.

ВК2.1/ ВК2.2/ ВК2.3

Запобігання та протидія проявам насильства

4

120

Екзамен

2.

ВК2.1/ ВК2.2/ ВК2.3

Управління інформацією та знаннями

4

120

Екзамен

3.

ВК2.1/ ВК2.2/ ВК2.3

Медична реформа в Україні: права та обов'язки населення

4

120

Екзамен

4.

ОК1

Іноземна мова

3

90

Залік

5.

ВК3.Х

Дисципліна №3

3

90

Залік

6.

ОК29

Пенсійне забезпечення

4

120

Екзамен

7.

ОК30

Менеджмент соціального забезпечення

4

120

Екзамен

8.

ОК31

Документування та звітність в системі соціального забезпечення

3

90

Залік

9.

ВК7.1/ВК7.2

Недержавний сектор у соціальному забезпеченні

9

270

Екзамен