Включає освітні компоненти освітньої програми "Економіка" спеціальності 051 "Економіка"