Включає освітні компоненти освітньої програми "Міжнародний бізнес" спеціальності 292 "Міжнародні економічні відносини"