Дисципліни другого (магістерського) рівня підготовки за спеціальністю 292 "Міжнародні економічні відносини" галузі знань 29 "Міжнародні відносини"